Hoofdluis

Een luizenopsporingsteam is een team van vrijwilligers dat regelmatig kinderen en leerkrachten controleert op hoofdluis. De vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht. Van de controle wordt niets aan de kinderen doorgegeven. Als er hoofdluis wordt geconstateerd neemt de leerkracht contact op met de ouders.

Het is voor het LOT-team handig als de kinderen een gemakkelijke haardracht hebben, dus geen vlechten. We vragen ook om deze dag geen gel te gebruiken.