GGD

Wanneer uw kind op de basisschool zit,  verschuift de zorg van het consultatiebureau naar de Jeugdgezondheidzorg van de GGD Groningen. Voor ouders en verzorgers is het volgende belangrijk om te weten:

  • Gezondheidsperiode: In de gezondheidsperiode, een aaneengesloten periode die jaarlijks op school wordt gehouden, worden de kinderen van groep 2 en groep 7 onderzocht.
  • Onderzoek groep 2: De leerlingen in groep 2 worden onderzocht of ze goed kunnen zien en horen. Daarnaast worden de leerlingen gewogen en gemeten. In de gemeente Bedum worden kinderen ook onderzocht op spraak-, taal- en stemontwikkeling.
  • Gesprek groep 2: Alle ouders van de kinderen in groep 2 worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de arts of verpleegkundige. Ter voorbereiding krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid van hun kind. De antwoorden kunnen aanleiding zijn om in een onderzoek of gesprek extra aandacht aan een kind te besteden.
  • Onderzoek groep 7: Alle kinderen in groep 7 worden gemeten en gewogen. Ouders van de leerlingen in groep 7 krijgen van tevoren een vragenlijst met vragen over de gezondheid van hun kind. Met de leerkracht wordt besproken of er kinderen zijn aan wie extra aandacht moet worden besteed. Ouders kunnen aangeven of ze prijs stellen op een gesprek met of een onderzoek door de arts of verpleegkundige.
  • Spreekuur: De arts en/of verpleegkundige houden regelmatig een spreekuur op een locatie. Ouders kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen en/of problemen rond groei, ontwikkeling en opvoeding van hun kind.
  • Informatie: Ouders, leerkrachten en leerlingen krijgen informatie van de GGD over zeer uiteenlopende onderwerpen op het gebied van gezondheid via de site op www.ggdgroningen.nl. Hier kunt u verschillende folders downloaden, zoals een folder over bedplassen of slaapproblemen.
  • Aandacht voor gezondheid op school: Na afloop van de   gezondheidsperiode worden alle               (gezondheids)gegevens verzameld. Bijzonderheden worden alleen met de leerkracht besproken als u daar toestemming voor geeft. Ook verdere onderzoeken vinden alleen plaats met uw toestemming.

Meer informatie of vragen?
Informatie Centrum Gezondheid
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen

Geopend op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur. Tel. 050 – 3674177.
Email: icg@hvd.groningen.nl