Protocollen en formulieren

Ons team, de kinderen en ouders hebben allen een grote invloed op ons pedagogisch klimaat (sfeer en cultuur). Dit krijgt pas echt vorm als duidelijk is wat nu precies de uitgangspunten zijn. De uitgangspunten zijn de  afspraken die gemaakt worden. Afspraken die een bijdrage leveren aan een prettige sfeer, waarin elkaar geen pijn of verdriet wordt gedaan en waarin we elkaar respecteren zoals we zijn.

Hiervoor hanteren we vier Kapstokregels. De Kapstokregels zijn eigenlijk de vier belangrijkste regels op onze school. Alle andere school- en groepsregels worden als het ware “aan deze kapstok opgehangen”. Deze afspraken worden weergegeven in de vorm van een gedragsprotocol. Hierbij gaan we uit van de vier Kapstokregels. Wanneer we ons hier met z’n allen aan kunnen houden, kunnen we met recht zeggen: “Zo doen we dat bij ons op de Sint Walfridus”. Waar nodig hanteren we protocollen, waarin precies staat beschreven op welke wijze we in bepaalde situaties moeten handelen en welke procedures we moeten volgen.