Missie & Visie

 

Onze missie 

Wij geven onderwijs met een katholieke grondslag en een Daltonconcept aan vier- tot dertien- jarigen in Bedum e.o. Deze vorm van onderwijs zorgt voor een brede ontwikkeling en onderwijs op maat. We leren kinderen om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces. Op deze manier denken wij dat kinderen optimaal kunnen presteren en een stevige basis leggen voor de toekomst.

Een bloem heeft een sterke bodem nodig om te wortelen. Lukt dit, dan gaat het groeien. Beetje bij beetje komt de steel omhoog, totdat hij genoeg water en licht krijgt om tot bloei te komen. Zo zien wij uw kind.

We willen dat elk kind een stevige basis voor de toekomst krijgt. Dit begint bij zich veilig en vertrouwd voelen; het wortelen. Pas dan kan het tot leren komen; groei.

Om uw kind tot bloei te laten komen, zorgen we voor water en licht:

- leerkrachten met oog voor uw kind

- een uitdagende leeromgeving

- motiverende leermiddelen

- open communicatie met ouders en kind

 

 

Vanuit deze missie, is onze visie:

         Veiligheid en vertrouwen bieden, leidt tot GROEI