Identiteit

Als Katholieke Daltonschool St. Walfridus willen we voor de kinderen een veilig werk- en leerklimaat bieden. Een plek die warmte, rust en gezelligheid uitstraalt. “Een plek waar elk kind er mag zijn” en een plek waar we vertrouwen hebben in de mogelijkheden van elk kind.

Daarom zorgen wij voor een stimulerend pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich gewaardeerd voelen. Wij leren kinderen oprecht en eerlijk met elkaar om te gaan. Wij gaan met kinderen in gesprek en we zorgen ervoor dat kinderen met elkaar in gesprek gaan.

We zorgen voor een rustige en ordelijke leeromgeving, waarin de kinderen weten wat er van hen wordt verwacht. We hanteren duidelijke schoolregels/kapstokregels.

Vanuit onze Daltonvisie hebben we een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8 t.a.v. ons onderwijsleerproces. We dragen zorg voor een ordelijk klimaat in de klas en we hanteren duidelijke procedures. We zorgen voor een heldere communicatie, o.a. door het werken met vaste contactmomenten en de maandelijkse digitale groeps- en Walfridusberichten.

We willen een school zijn waarin kinderen zich gewaardeerd weten om wat ze kunnen. We sporen de kinderen aan om prestaties te leveren die afgestemd zijn op hun talenten.

De kinderen worden begeleid in niveaugroepen. De leerkracht brengt kennis over en coacht de kinderen in verschillende vaardigheden. Wij willen hen leren dat zij ook zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en oefenen in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Naast kennisoverdracht streven wij een brede ontwikkeling na, waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Ook willen we dat onze leerlingen in aanraking komen met een grote verscheidenheid aan culturele uitingen en cultureel erfgoed op literair, beeldend en musisch gebied.