Geloof

De katholieke levensovertuiging met Walfridus als onze inspiratiebron is ons fundament. We verwachten van de ouders, die hun kind aanmelden op onze school, dat zij deze katholieke identiteit, de grondslag van onze school, respecteren en accepteren. ‘Wij gaan op reis langs de weg van Walfridus’ zingen we samen met de kinderen elk jaar op school.

Een reis die al heel veel jaren bezig is. En nog vele jaren mag duren. Walfridus leert ons elke dag vorm te geven aan ons onderwijs. De speerpunten van onze school, de katholieke identiteit en het Daltonconcept zijn niet uit de lucht gegrepen.

Walfridus was een boer uit deze streek die heel hard werkte om ons land tegen het water te beschermen en de boeren van vruchtbare grond te voorzien. Een gedreven man. Hij werkte met overtuiging en kracht op het land, maar ook aan zijn geloof. Hij geloofde  in zichzelf en in het kunnen van andere mensen. Hij ging uit van wederzijds vertrouwen en hechtte veel waarde aan de gemeenschapszin. Hij nam daarin zijn verantwoordelijkheid en probeerde een voorbeeld te zijn voor zijn medemens. Hij deelde zijn kennis en liep dagelijks naar Groningen, op blote voeten, om samen te komen en samen te bidden.

Geloof in God, geloof in jezelf en in de ander, zorg voor gemeenschapszin, gedrevenheid, vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. In onze lessen willen we iets overbrengen van deze levensbeschouwing. We besteden extra aandacht aan de kerkelijke feestdagen. Onze school wordt mede gedragen door mensen die zich betrokken voelen bij de parochiegemeenschap. De relatie met de parochie beschouwen we dan ook als waardevol.