Schooladviescommissie

De Schooladvies Commissie (SAC) bestaat uit een groep betrokken ouders die de directie van onze school adviseert op het terrein van onderwijs, opvoeding, onderwijskundige identiteit van de school en de levensbeschouwelijke identiteit.

De ouderadviescommissie is de schoolnabije geleding met een adviserende rol richting de directie van de school. En naast het team een gesprekspartner van de directeur. De SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert.