Klachtenregeling

In het beeld van onze school hebben we beschreven dat we voor de kinderen een veilige school willen zijn. We proberen er zorg voor te dragen dat er geen onveilige situaties ontstaan:

  • We kiezen onze materialen met zorg uit.
  • De onderbouw heeft op het plein hun eigen speelruimte.
  • Vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen en in de pauze is er pleinwacht.
  • We verwachten dat u bij het brengen en halen van uw kind(eren) rekening wilt houden met de veiligheid van uw kind en van anderen.
  • In elke klas is een calamiteiten- en vluchtplan aanwezig, hiermee wordt jaarlijks geoefend.
  • Op school is uiteraard goedgekeurde brandblusapparatuur aanwezig.
  • De school heeft voldoende personeelsleden, die opgeleid zijn voor Bedrijfshulpverlening.
  • Van geweld, agressie en seksuele intimidatie mag natuurlijk in geen geval sprake zijn. Het bestuur is als werkgever verplicht een beleid te voeren om dit te voorkomen.

Klachtenregeling

Mocht u, ondanks al onze goede bedoelingen, toch bepaalde klachten hebben, dan heeft u de mogelijkheid de klachten af te handelen volgens een landelijk vastgestelde procedure.

Bij een klacht van ouders in de richting van de school kan er in eerste instantie contact opgenomen worden met de betrokken perso(o)n(en). Mocht dit geen bevredigend resultaat opleveren dan kan de zaak worden voorgelegd aan de directeur of aan de vertrouwenspersoon (naam en adres in de informatiekalender). In het uiterste geval kan de vertrouwenspersoon de klachtencommissie, bestaande uit drie onafhankelijke mensen, inschakelen.

Contactpersoon  St. Walfridusschool
Richard Wiltjer
Valk 5
9781 XS Bedum
Tel. 3012882

Vertrouwenspersoon Stichting
Dhr. H. Becherer
Boven Oosterdiep 3
9641 JM Veendam
Tel. 0598-616382

De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070-3861697
Email: info@gcbo.nl

N.B. in speciale gevallen kunt u zich in verbinding stellen met de vertrouwensarts van de GGD.