ICT en 'Leren met een iPad'

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenaamde 21st century skills. Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21e eeuw.

Aan de hand van een meerjarenbegroting zorgen wij er voor dat de methodes, die wij in de verschillende vakgebieden  hanteren, actueel zijn  met  functionele leermiddelen.

Bij alle vakken houden we de doorgaande leerlijn goed in de gaten. De leerkracht voert als coach leergesprekken met alle leerlingen om samen het leerproces vorm te geven. De focus ligt op het proces . De leerling wordt medeverantwoordelijk. Wij zorgen voor een activerende instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk (eigenaarschap). Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben, volgen wij het handboek kwaliteitszorg van de stichting.

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius:

  • iPad servicenummer:  0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 
    Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl