Onze kwaliteiten

Op onze Katholieke Daltonschool wordt  onderwijs  volgens  het Daltonconcept gegeven. Leerlijnen  en ontwikkelingslijnen vormen hierbij  de leidraad voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Het eigenaarschap van het leren ligt bij de leerlingen.

De rol van de leerkracht wordt steeds meer het begeleiden bij het maken van keuzes door kinderen, het stimuleren van diverse samenwerkingsvormen en het toezien op de ontwikkeling van de zelfstandigheid van kinderen.

Naast  Daltononderwijs  leggen wij de volgende accenten:

  • Rots en Waterlessen voor een veilig klimaat 
  • Verbinding door vieringen
  • Kunst en cultuur
  • Sport
  • Transparantie (open weken voor ouders, wekelijks inloopspreekuur)
  • Social Media Wijs
  • Techniek
  • Digitalisering van de onderwijsmethoden (werken met IPad)