Feed bekijken

Laatste nieuwsbrieven

Tijdens dit schooljaar is onze school gestart met een nieuw communicatiemiddel naar ouders, te weten Social Schools. Via Social Schools wordt er wekelijks een nieuwsbrief gegenereerd van alle geplaatste nieuwsitems. Hierdoor is de reguliere nieuwsbrief komen te vervallen.

Schoolprofiel

We willen een school zijn waarin kinderen zich gewaardeerd weten om wat ze kunnen. Daarom sporen we de kinderen aan om prestaties te leveren die afgestemd zijn op hun talenten.